O podjetju Vega produkt.

Podjetje Vega produkt s sedežem v Murskih Petrovcih, je bilo ustanovljeno leta 1993, kot družinsko podjetje z dejavnostjo proizvodnje, trgovine in zastopanjem tujih firm.

Glavna proizvodna dejavnost obsega proizvodnjo kmetijske mehanizacije – predsetvene in setvene tehnike (gruberji, podrahljači, trosilci apnenca, žitne sejalnice, medvrstni kultivatorji, ročni kultivatorji, mulčarji…).

S svojimi izdelki želimo pridobiti čimvečji obseg kupcev tako po uporabnosti kot kakovosti.

Potrebe kupcev so tiste ki vodijo naše podjetje k razvoju kakvostnih, varnih, zanesljivih izdelkov, s prednostjo enostavnega ravnanja in vzdrževanja, ki pa so v primerjavi s konkurenčnimi izdelki na trgu, najboljše razmerje med kvaliteto in ceno.

Naše podjetje vseskozi izboljšuje konstrukcije izdelkov, ter se prilagaja novim zahtevam in potrebam kupcev.

Velik del dejavnosti predstavlja zastopanje tujih firm, ki sloni predvsem na prodaji toplotne tehnike, gozdarske tehnike, kmetijske in farmske opreme.

Cilj podjetja

  • je uspešno poslovanje,
  • doseganje zadovoljevanja zaposlenih,
  • doseganje zadovoljevanja kupcev.

Naš cilj je nuditi kvalitetne storitve, pridobiti čim večji obseg kupcev in vseskozi izpopolnjevati naše znanje. Nudimo tudi konstruiranje izdelkov, njegovo izdelavo, sestavo oz. montažo in redno vzdrževanje v času uporabe.