Dimniški sistemi.

Enoslojni dimniki

Enoslojni dimniki so primerni za:

sanacije starih dimnikov in novogradnje, pri čemer morajo biti obdani z negorljivim plaščem,
kurjenje s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
nizkotemperaturne kondenzacijske kotle s potrebnim vlekom dimnika.

Potrdilo o skladnosti 0507
Pri tem je sama montaža dokaj hitra in enostavna, saj togost in stabilnost konstrukcije dimnika dosežemo brez posebnega orodja to je varjenja ali vrtanja cevi ob montaži s fiksnim oblikovnim spojem elementov, privarjenih na dimniške cevi in ostale elemente.

Točna izdelava cevi omogoča plinotesnost dimnikov (kalibrirani sta obe strani cevi in elementov). Delovanje v vlažnem omogočajo kapilarne zapore in posebne oblike žlebov nad elementi priključitve kotlov in čiščenja, ki preprečujejo uhajanje kondenza iz notranjosti dimnika.

Priključni kosi

Za pravilno, enostavno in hitro povezavo kotla z dimnikom dobavljamo priključne kose dimovodov,  ki so medsebojno enostavno sestavljivi in prilagodljivi ter imajo potrdilo o skladnosti 0507.

Trislojni dimniki

Uporabimo jih lahko za:

  • kurjenje s trdimi, tekočimi ali plinastimi gorivi,
  • nizko temperaturne kondenzacijske kotle s potrebnim vlekom dimnika,
  • potrdilo o skladnosti 0407
  • možnosti izdelave kvadratne oblike zunanjega plašča (Al),

V primerjavi z klasičnimi oblikami dimnikov pa so njihove prednosti v:

  • zelo dobri, neprekinjeni toplotni izolaciji (najmanj 40 mm)
  • minimalnem potrebnem prostoru,
  • takojšnji možnosti uporabe,
  • majhni teži, zaradi česar ne potrebujejo posebnega temelja,
  • možnosti izdelave zunanjega plašča iz nerjavne pločevine ali aluminija v barvi
  • estetski dovršenosti zaradi načina pritrditve na nosilno steno

Pri tem je sama montaža dokaj hitra in enostavna, saj togost in stabilnost konstrukcije notranjega dela dimnika dosežemo brez posebnega orodja to je varjenja ali vrtanja cevi s fiksnim oblikovnim spojem elementov, privarjenih na dimniške cevi in ostale elemente.

Točna izdelava cevi omogoča plinotesnost dimnikov (kalibrirani sta obe strani cevi in elementov). Delovanje v vlažnem omogočajo kapilarne zapore in posebne oblike žlebov nad elementi priključitve kotlov in čiščenja, ki preprečujejo uhajanje kondenza iz notranjosti dimnika.