Silosi za skladiščenje suhega žita so izdelani iz pocinkane pločevine in opremljeni s sistemi za merjenje nivoja in temperature zrnja. Silosi imajo vgrajeno perforirano dno, katero omogoča prezračevanje oziroma hlajenje žita. Kapaciteta posameznih silosov je od 50 do 5000 ton.

Silosni objekt se lahko sestoji iz poljubnega števila posameznih silosov. Polnjenje in praznjenje silosov je avtomatizirano, omogočeno pa je tudi bočno gravitacijsko praznjenje posameznih silosnih celic