Sistemi proti zmrzali delujejo po principu oroševanja nasada (kot umetno ustvarjen dež), ki je obenem zaščita proti pozebi. Zaradi negativnih temperatur okolice se voda, ki jo razpršujemo po nasadu ohlaja, s tem tudi zmrzuje in se nalaga po rastlinah. Celoten nasad in posamezne dele (veje, listje, cvetove ali plod) prekrije ledena prevleka, katera ostane toliko časa, dokler se temperatura zraka ponovno ne zviša nad 0oC. Ob ohlajanju razpršene vode in nato ob nastajanju ledu se sprošča toplota, ki se prenaša na cvetove, v zrak in tudi v tla ter s tem zaščiti rastline (cvetove ali plod) pred pozebo. Vodo je potrebno razprševati ves čas, ko je temperatura nevarno pod 0oC.